• Jl.Raya Karangjambu No. 37 Tlp. - Kode Pos 53359
 • 082133966769
 • desakarangjambu03@gmail.com
INFO

Data Desa

24 Agustus 2016 Suyitno

KEADAAN SOSIAL DESA KARANGJAMBU

 • Pendidikan
 1. SD/ MI                     : 2.935  Orang
 2. SLTP/ MTs             :    968  Orang
 3. SLTA/ MA              :    789  Orang
 4. S1/ Diploma        :       73 Orang
 5. Putus Sekolah    :      26  Orang
 6. Buta Huruf           :     112  Orang
 • Lembaga Pendidikan
 1. Gedung TK/PAUD       : 5 buah/ Lokasi di Dusun I, Dusun II dan Dusun III
 2. SD/MI                                 : 2 buah/ Lokasi di Dusun I dan Dusun II
 3. SLTP/MTs                          : 1 buah/ Lokasi di Dusun II
 4. SLTA/MA                           : 1 buah/ Lokasi di Dusun II
 5. Madin /TPQ                     : 3  buah/ Lokasi di Dusun I, Dusun II dan Dusun III
 • Kesehatan
 1. Kematian Bayi
 2. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini                              : 101      orang
 3. Jumlah Bayi meninggal tahun ini                             : -           orang
 4. Kematian Ibu Melahirkan
 5. Jumlah ibu melahirkan tahun ini                              : 101     orang
 6. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini      : - orang
 •  Cakupan Imunisasi
 1. Cakupan Imunisasi Polio 3                                           : 205     orang
 2. Cakupan Imunisasi DPT-1                                            :  95      orang
 3. Cakupan Imunisasi Cacar                                             : 81      orang
 4. Gizi Balita
 5. Jumlah Balita                                                                        : 299    orang
 6. Balita gizi buruk                                                                  : .......... orang
 7. Balita gizi baik                                                                      : 299    orang
 8. Balita gizi kurang                                                                : ...........orang
 •  Pemenuhan air bersih
 1. Pengguna sumur galian                                                   : -         KK
 2. Pengguna air PAH                                                               : 1.289 KK
 3. Pengguna sumur pompa                                                 : 3        KK
 4. Pengguna sumur hidran umum                                   : - KK
 5. Pengguna air sungai                                                           : 12      KK
  • Keagamaan.
 • Jumlah Pemeluk Agama :
 1.  Islam                                                                                        : 6000    orang
 2. Katolik                                                                                     : -           orang
 3. Kristen                                                                                     : -           orang
 4. Hindu                                                                                        : -           orang
 5. Budha                                                                                       : -           orang
 • Jumlah tempat ibadah :
 • 1. Masjid/ Musholla                         :  22     buah
 1. Gereja                                                      :  -        buah
 2. Pura                                                           :  -        buah
 3. Vihara                                                       :  -        buah

KEADAAN EKONOMI

 • Pertanian

Jenis Tanaman :

 1. Padi sawah                         : 121,8 ha
 2. Padi Ladang                       : -         ha
 3. Jagung                                  :     3    ha
 4. Palawija                               :     4,5 ha
 5. Tembakau                          : -         ha
 6. Tebu                                      : -         ha
 7. Kakao/ Coklat                 : -         ha
 8. Sawit                                     : -         ha
 9. Karet                                     : -         ha
 10. Kelapa                                  : -         ha
 11. Kopi                                       :  22    ha
 12. Singkong                             :     4    ha
 13. Glagah Arjuna                  :   98    ha
 14. Kapolaga                             :   23    ha
 15. 15. Lain-lain                      :   47    ha

  

 • Peternakan

Jenis ternak     :

 1. Kambing                               : 217    ekor
 2. Sapi                                          :   26    ekor
 3. Kerbau                                   :   12    ekor
 4. Ayam                                       : 427    ekor
 5. Itik                                             : 150    ekor
 6. Burung                                    : 215    ekor
 7. Lain-lain                                  : 73      ekor
 • Perikanan
 1. Tambak ikan                          : -         ha
 2. Tambak udang                      : -         ha
 3. Lain-lain                                    : -         ha
 • Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :

 1. Petani                                      : 1.534 orang
 2. Pedagang                               :      30 orang
 3. PNS                                            :      31 orang
 4. Tukang                                     :      67 orang
 5. Guru                                          :      26 orang
 6. Bidan/ Perawat                   :        2 orang
 7. TNI/ Polri                                :        1 orang
 8. Pesiunan                                  :      12 orang
 9. Sopir/ Angkutan                  :        8 orang
 10. Buruh                                         :    129 orang
 11. Jasa persewaan                    :    383 orang
 12. Swasta                                        :    638 orang
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
CAPTCHA Image
Isikan kode di gambar